Skaderådgivning

Assurance Consulting yder i en skadesituation kompetent assistance ved behandling af jeres skade og har dialog med taksatorer og skadebehandler i forsikringsselskaberne.

Nøgleordet er samarbejde og dialog med jer, og at vi er jeres ”mand”.

Privatpersonsskader
Assurance Consulting rådgiver private kunder, som har været ude for en ulykke eller har fået en tingskade, f.eks. en brandskade.
Vi overtager al dialog og korrespondance med forsikringsselskabet, og vi træffer ingen beslutning uden kundens samtykke.

Virksomhedsskader
Som virksomhedens administrator varetager vi alle virksomhedens skader. 
Når skaden sker, varetager vi alt vedr. skadebehandling, såsom anmeldelse af skader, kontrol af erstatninger, beregning af erstatninger, dialog med taksatorer og skadesbehandlere i forsikringsselskaberne.
Mindre skader som vælges ikke at blive anmeldt til forsikringsselskabet, kan vi stå for behandling af skaden, feks. ved et erstatningskrav fra en skadelidte som retter sit krav mod jeres virksomhed.
Vi varetager også anmeldelse af arbejdsskader til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) hvis virksomheden har ønske om dette.

Vi har tæt samarbejde og kontakt til dig som kunde omkring din skade. Det er altid dig som kunde, som bestemmer, hvad der skal besluttes og godkendes.