Forsikringsrådgivning

Assurance Consulting varetager erhvervsvirksomheders forsikringsopgaver.

Vi varetager den daglige drift for så vidt angår jeres forsikringer, hvor opgaver f.eks. er kontrol af policer, kontrol af opkrævninger, indhentning og kontrol af forsikrings certifikater, udarbejdelse af udbud, tilbudsanalyse, fornyelse af forsikringer og alle øvrige forsikringsopgaver.
Vi samarbejder med virksomhedens beslutningstager om valg af forsikringsdækning og valg af forsikringsselskab.

Vi rådgiver vores kunder om sikringsforanstaltninger.

Hvilke opgaver I som kunde ønsker, aftales individuelt og der udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor det aftalte fremgår. Se under Samarbejde & Fuldmagt.