Samarbejdsaftale & Fuldmagt

Ved indgåelse af et samarbejde med Assurance Consulting skal der altid etableres en samarbejdsaftale, som beskriver hvilke opgaver vi skal varetage for jer, ligesom der også skal udarbejdes en fuldmagt, som skal sendes til forsikringsselskaberne, så de ved, at vi varetager jeres forsikringsopgaver.

En samarbejdsaftale mellem Deres virksomhed og Assurance Consulting kan omfatte en eller flere af nedenstående opgaveeksempler:

   • Udarbejdelse af risikoanalyse og risikovurdering 
   • Udarbejdelse af analyse og udarbejdelse af udbud
   • Forhandling med forsikringsselskaber om tilbud og skader 
   • Indkøb af forsikringsprodukter 
   • Udarbejdelse af skriftlig risikopolitik 
   • Udarbejdelse af katastrofepolitik 
   • Kontrol af sikrings- og forsikringskontrakter 
   • Kontrol af opkrævninger 
   • Kontrol af risikoforholdene i virksomheden 
   • Årlig revision af risikopolitikken 
   • Udarbejdelse af status og revisionsrapport 
   • Udarbejdelse af skadesanmeldelser 
   • Anmeldelse af arbejdsskader til AES
   • Opfølgning på skadesafregning og kontrol 
   • Motivere og vejlede medarbejdere i skadeforebyggelse 
   • Rådgive virksomheden om risiko i forsikringsmæssige sammenhænge

Det aftales efter jeres ønske.