Start
Assurance Consulting

Assurance Consulting

Forsikringsrådgivning til erhverv

 

Assurance Consulting Erhverv respræsenterer et alternativ til den måde virksomheder i Danmark hidtil har købt sikrings- og forsikringsprodukter på.

 

I Danmark har der i mange år været tradition for, at sælger, i forsikringsspørgsmål assurandøren/forsikringsmægleren - foretog rådgivning om, hvilket produkt der opfyldte et givent behov bedst. Mange har i forbindelse med skade konstateret at assurandørens/forsikringsmæglerens ansættelses- eller tilknytningsforhold og forsikringsselskabets interesser har vejet tungere end købers behov.

 

Vi tilbyder nu, at virksomheder kan outsource opgaverne i forbindelse med risikostyring og administration af forsikringerne til os.